«ԶԻԳԶԱԳ» խանութ-սրահ Ազատության հրապարակի վրա, Գյումրի
2007
Գյումրի
Կառույցը գտնվում է Գյումրիում, հրապարակի վրա։ Շրջակա տարածքն ունի մեծ քաղաքաշինական նշանակություն։ Շենքը գտնվում է քաղաքաշինական առանցքի վրա, որով անցնում է ճեմուղի և որը հեռանկարում ավարտվում է ինքնակրող ապակյա ճակատով։ Թափանցիկ ճակատը թույլ է տալիս ունենալ խտություն կարծես տեղափոխելով ճակատը ներս։