Բրիտանական Խորհրդի գրասենյակ Երեւանում
2003
Երեւան