Գոյություն ունեցող պատմական շենքի ընդլայնում
2009
Երեւան