Բնակելի համալիր Քանաքեռ համայնքում, Երեւան
2008
Երեւան