Տեղանք Տեսակ Տարեթիվ

Առանձնատուն, Հրազդան գետի կիրճ, Երեւան
2006
Երեւան