Հայկական Դրամի հուշարձանի մրցութային նախագիծ, Երեւան
2008
Երեւան
Հայկական դրամի հուշարձանը, իբրև մրցույթային նախագիծ, նախատեսված էր տեղադրել Վազգեն Սարգսյան փողոցի վրա՝ կենտրոնական բանկի դիմաց տեղադրվելու համար: Հուշարձանը ենթադրվում էր իրականացնել մետաղից և բազալտե սալերից: Հուշարձանը խորհրդանշում է ազգային դրամի արժեքի գաղափարը: