Հանրապետության հրապարակի վերակառուցման մրցութային նախագիծ
2013
Երեւան