Ոստիկանական հենակետերի մրցութային նախագիծ
2007
Երեւան