Բազմաֆունկցիոնալ կենտրոնի մրցութային նախագիծ Շահումյանի հր.-ի վրա
2012
Երեւան