Շուշի քաղաքի պատմական ռեալական ուսումնարանի շենքի վերականգնում
2009
Շուշի