ARM
ENG
Հայկական Դրամի հուշարձանի մրցութային նախագիծ, Երեւան
Հանրապետության հրապարակի վերակառուցման մրցութային նախագիծ
Ոստիկանական հենակետերի մրցութային նախագիծ
Բաուհաուսի նոր թանգարանի մրցութային նախագիծ
Բազմաֆունկցիոնալ կենտրոնի մրցութային նախագիծ Շահումյանի հր.-ի վրա
Շուշի քաղաքի պատմական ռեալական ուսումնարանի շենքի վերականգնում
ԹՈՒՄՈ Ստուդիաներ (Տարբերակ Ա)
ԹՈՒՄՈ Ստուդիաներ (Տարբերակ Բ)